107220039
2022-11-15T13:12:47Z
Kính gửi : Phòng đào tạo
Vì lí do cá nhân em có ý định bảo lưu kết quả học tập để tạm ngưng học kì 2. Theo em tìm hiểu quy định của bộ giáo dục thì sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong
các hợp : Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật. Nhưng em lại thấy ở mục đề nghị xét ngừng học của trang hệ thống thông tin sinh viên không cho phép nghỉ với lí do cá nhân trừ trường hợp bị tai nạn, bị ốm, nghỉ sinh, thi hành nghĩa vụ quân sự. Vậy sao trường không cho phép bảo lưu vì lí do cá nhận và em phải giải quyết thế nào ạ?
Phòng Đào tạo
2023-06-30T08:48:39Z
Originally Posted by: 107220039 

Kính gửi : Phòng đào tạo
Vì lí do cá nhân em có ý định bảo lưu kết quả học tập để tạm ngưng học kì 2. Theo em tìm hiểu quy định của bộ giáo dục thì sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong
các hợp : Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật. Nhưng em lại thấy ở mục đề nghị xét ngừng học của trang hệ thống thông tin sinh viên không cho phép nghỉ với lí do cá nhân trừ trường hợp bị tai nạn, bị ốm, nghỉ sinh, thi hành nghĩa vụ quân sự. Vậy sao trường không cho phép bảo lưu vì lí do cá nhận và em phải giải quyết thế nào ạ?Chào em!
Trong quy định đào tạo đại học của Trường chỉ quy định như vậy em nhé.