101170136
2023-07-31T04:31:02Z
Kính gửi: phòng đào tạo
Em tên là Võ Nhật Quang
Vì lý do cá nhân nên em muốn bảo lưu kết quả học tập bắt đầu từ kì 1/2023-2024, em được biết là có thể làm đơn và nộp đơn trong 4 tuần đầu của học kì. Tuy nhiên hiện tại trên trang sinh viên em không thấy tuỳ chọn lý do cá nhân trong mục lý do. Kính mong quý thầy cô xem xét giúp em.
Phòng Đào tạo
2023-07-31T08:43:36Z
Originally Posted by: 101170136 

Kính gửi: phòng đào tạo
Em tên là Võ Nhật Quang
Vì lý do cá nhân nên em muốn bảo lưu kết quả học tập bắt đầu từ kì 1/2023-2024, em được biết là có thể làm đơn và nộp đơn trong 4 tuần đầu của học kì. Tuy nhiên hiện tại trên trang sinh viên em không thấy tuỳ chọn lý do cá nhân trong mục lý do. Kính mong quý thầy cô xem xét giúp em.Chào em!
Khóa 17 không được ngừng học nữa em nhé. Khóa này đã ra trường rồi em nhé.