101210197
2022-12-16T12:52:25Z
Kính gửi phòng Đào tạo!
Em tên là Nguyễn Văn Trọng, Lớp 21C1C, MSSV 101210197
Dạ hiện tại em mới đăng kí trở lại học tập sau khi bảo lưu 1 năm học. Và bây giờ đã qua đợt đăng kí tín chỉ toàn trường nên em chỉ có thể đăng kí được một vài môn học và không thể đăng kí các môn học chính theo chương trình được. Nhà trường cho em hỏi là có phương án nào hỗ trợ cho sinh viên quay trở lại học tập sau khi bảo lưu như em không ạ. Em mong nhà trường sẽ giải đáp và hỗ trợ giúp em ạ do học kì mới cũng sắp bắt đầu rồi ạ. Em xin cảm ơn
Phòng Đào tạo
2022-12-23T02:32:24Z
Originally Posted by: 101210197 

Kính gửi phòng Đào tạo!
Em tên là Nguyễn Văn Trọng, Lớp 21C1C, MSSV 101210197
Dạ hiện tại em mới đăng kí trở lại học tập sau khi bảo lưu 1 năm học. Và bây giờ đã qua đợt đăng kí tín chỉ toàn trường nên em chỉ có thể đăng kí được một vài môn học và không thể đăng kí các môn học chính theo chương trình được. Nhà trường cho em hỏi là có phương án nào hỗ trợ cho sinh viên quay trở lại học tập sau khi bảo lưu như em không ạ. Em mong nhà trường sẽ giải đáp và hỗ trợ giúp em ạ do học kì mới cũng sắp bắt đầu rồi ạ. Em xin cảm ơnEm cần đăng ký môn học nào thì ghi rõ mã lớp học phần, tên lớp Thầy/Cô hỗ trợ
101210197
2022-12-23T08:53:58Z
Em cần đăng kí thêm môn:
+ Giải tích 2 ( 4TC- Mã HP:3190121 )
+ Vật lí 1 ( 3TC- Mã HP:3050011 )
+ Tn Vật Lí (cơ-nhiệt) ( 1TC- Mã HP:3050660 )
Em xin cảm ơn ạ!
Phòng Đào tạo
2022-12-27T07:52:43Z
Originally Posted by: 101210197 

Em cần đăng kí thêm môn:
+ Giải tích 2 ( 4TC- Mã HP:3190121 )
+ Vật lí 1 ( 3TC- Mã HP:3050011 )
+ Tn Vật Lí (cơ-nhiệt) ( 1TC- Mã HP:3050660 )
Em xin cảm ơn ạ!Em chờ mở đăng ký ghép với Khóa 22 rồi tự đăng ký
101210197
2022-12-28T07:49:46Z
Cho em hỏi khi nào mới đăng kí ghép với khoá 22 ạ, tại vì em thấy khoá 22 bắt đầu đăng kí tín chỉ rồi ạ.
Phòng Đào tạo
2022-12-29T08:12:06Z
xem thông báo đăng ký học trên trang sv ngày 14/11
Phòng Đào tạo
2023-03-28T07:57:32Z
Originally Posted by: 101210197 

Cho em hỏi khi nào mới đăng kí ghép với khoá 22 ạ, tại vì em thấy khoá 22 bắt đầu đăng kí tín chỉ rồi ạ..