107220282
2023-05-29T04:33:42Z
Kính gửi thầy cô phòng Đào tạo!
Bạn em đã đăng kí ngừng học vào hk2/ 2022-2023
Và hiện tại muốn xin đề nghị quay trở lại học vào học kì hè 2023
Nhưng ở trang sinh viên ghi thời hạn đăng kí quay trở lại học đến hết ngày 15/12/2022 . Thì giờ bạn phải làm sao ạ.
[img]file:///C:/Users/Xuan%20An/Downloads/fr.webp[/img]
Phòng Đào tạo
2023-05-29T07:00:24Z
Originally Posted by: 107220282 

Kính gửi thầy cô phòng Đào tạo!
Bạn em đã đăng kí ngừng học vào hk2/ 2022-2023
Và hiện tại muốn xin đề nghị quay trở lại học vào học kì hè 2023
Nhưng ở trang sinh viên ghi thời hạn đăng kí quay trở lại học đến hết ngày 15/12/2022 . Thì giờ bạn phải làm sao ạ.
[img]file:///C:/Users/Xuan%20An/Downloads/fr.webp[/img]Chào em!
Em nhắn số thẻ sinh viên của bạn thì Thầy Cô mở trang cá nhân nhé.
107220282
2023-05-31T13:03:19Z
Thầy cô mở lại tài khoản sinh viên để cho bạn đăng kí học kì hè với ạ
Mssv: 107220261
Phòng Đào tạo
2023-06-08T06:54:33Z
Originally Posted by: 107220282 

Thầy cô mở lại tài khoản sinh viên để cho bạn đăng kí học kì hè với ạ
Mssv: 107220261Chào em!
Em đến bàn số 6 để nộp đơn quay trở lại học tập kỳ hè em nhé.