107220282
2023-06-08T04:09:45Z
Bạn em đề nghị quay trở lại học vào học kì hè và đang chờ quyết định của trường.
Nhà trường hẹn 5 ngày mà giờ qua ngày thứ 6 rồi vẫn chưa có kết quả ạ. Nhưng hôm nay đang có hiệu chỉnh về đăng kí học phần
Thầy cô có thể mở lại trang dk1 để bạn đăng kí học hè được không ạ.
Mssv của bạn là: 107220261
Phòng Đào tạo
2023-06-14T09:33:52Z
Originally Posted by: 107220282 

Bạn em đề nghị quay trở lại học vào học kì hè và đang chờ quyết định của trường.
Nhà trường hẹn 5 ngày mà giờ qua ngày thứ 6 rồi vẫn chưa có kết quả ạ. Nhưng hôm nay đang có hiệu chỉnh về đăng kí học phần
Thầy cô có thể mở lại trang dk1 để bạn đăng kí học hè được không ạ.
Mssv của bạn là: 107220261Chào em!
Đã có quyết định quay trở lại học tập rồi em nhé.