104200057
2022-09-26T15:18:35Z
Em là Nguyễn Văn Hùng
Lớp 20NCLC
Kì 2 năm học 2021 - 2022 em có tự ý nghỉ học, hiện tại em đã đăng kí học phần để học tiếp và hiện tại đang đi học tại trường. Nhưng em có trong danh sách buộc thôi học, cho em hỏi em cần làm những thủ tục gì để được tiếp tục học và không có trong danh sách thôi học ạ.
Em xin cảm ơn ạ !
Phòng Đào tạo
2022-09-29T01:47:03Z
theo quy định đào tạo, sinh viên bị buộc thôi học nếu tự ý nghỉ học 01 học kỳ