Phòng Đào tạo
2021-10-08T01:44:43Z
Chào em!
Tài khoản cá nhân phải tự bảo quản và tránh để lộ mật khẩu của mình để không xảy ra trục trặc cho bản thân. Em viết đơn xin xóa gửi về mail: pdt_nhanhososv@dut.udn.vn để giải quyết em nhé.