103190020
2023-01-03T08:33:46Z
Em tên là: Hoàng Xuân Lộc lớp 19C4CLC1. Hiện tại môn PBL1: thiết kế cơ khí của em không mở lớp học phần khoá sau nữa. Vậy em xin học phần thay thế truyền động cơ khí theo khoá 21 ạ. Em cảm ơn
Phòng Đào tạo
2023-03-14T06:42:54Z
Originally Posted by: 103190020 

Em tên là: Hoàng Xuân Lộc lớp 19C4CLC1. Hiện tại môn PBL1: thiết kế cơ khí của em không mở lớp học phần khoá sau nữa. Vậy em xin học phần thay thế truyền động cơ khí theo khoá 21 ạ. Em cảm ơnChào em!
Em gặp Thầy giáo vụ khoa để được hướng dẫn em nhé.