104180098
2023-01-29T05:58:10Z
Kính gửi thầy/cô và nhà trường:
Em tên là: Phạm Hoàng Vũ
MSSV: 104180098 Lớp: 18N2
Em viết đơn này xin quý thầy cô cập nhật điểm học phần thay thế giúp em ạ:
Em học môn Truyền động cơ khí (2TC) ( Mã lớp HP: 1032220) thay thế cho môn Truyền động cơ khí (3TC) ( Mã lớp HP: 1080630)
Em mong quý thầy cô cập nhật sớm ạ.
Em xin cám ơn.
Phòng Đào tạo
2023-03-15T06:50:07Z
Originally Posted by: 104180098 

Kính gửi thầy/cô và nhà trường:
Em tên là: Phạm Hoàng Vũ
MSSV: 104180098 Lớp: 18N2
Em viết đơn này xin quý thầy cô cập nhật điểm học phần thay thế giúp em ạ:
Em học môn Truyền động cơ khí (2TC) ( Mã lớp HP: 1032220) thay thế cho môn Truyền động cơ khí (3TC) ( Mã lớp HP: 1080630)
Em mong quý thầy cô cập nhật sớm ạ.
Em xin cám ơn.Chào em!
Em kiểm tra lại giúp tài khoản em nhé.