107190191
2024-01-26T14:15:37Z
Kính gửi Thầy/Cô phòng đào tạo Trường đại học Bách Khoa ĐN
Em tên là: Nguyễn Lan Viên
Lớp: 19KTHH1
MSSV: 107190191
Khoa: Hóa
Em đã hoàn thành việc học các học phần thay thế và hôm nay em xin viết đơn này mong thầy/cô Phòng đào tạo cập nhập điểm học phần để em có thể xét nhận đồ án tốt nghiệp.
Các học phần gồm:
* Anh văn CN Hoá (SH) - Mã HP: 4130342 thay thế cho Anh văn CN Hóa (CNVL) - Mã HP: 4130372
* Hóa đại cương - Mã HP: 1073670 thay thế cho Cơ sở Lý thuyết hoá học - Mã HP: 1070073
* Hóa lý polymer cơ sở - Mã HP: 1075960 thay thế cho Hoá lý Polyme - Mã HP: 1073370
* Công nghệ cao su - Mã HP: 1075990 thay thế cho Kỹ thuật gia công Cao su - Mã HP: 1070743
* Thống kê ứng dụng - Mã HP: 1073630 thay thế cho Phương pháp tính - Mã HP: 1072683
Kính mong Thầy/Cô phòng đào tạo giúp đỡ và phản hồi sớm để em kịp nhận đồ án tốt nghiệp ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2024-01-29T08:04:33Z
Originally Posted by: 107190191 

Kính gửi Thầy/Cô phòng đào tạo Trường đại học Bách Khoa ĐN
Em tên là: Nguyễn Lan Viên
Lớp: 19KTHH1
MSSV: 107190191
Khoa: Hóa
Em đã hoàn thành việc học các học phần thay thế và hôm nay em xin viết đơn này mong thầy/cô Phòng đào tạo cập nhập điểm học phần để em có thể xét nhận đồ án tốt nghiệp.
Các học phần gồm:
* Anh văn CN Hoá (SH) - Mã HP: 4130342 thay thế cho Anh văn CN Hóa (CNVL) - Mã HP: 4130372
* Hóa đại cương - Mã HP: 1073670 thay thế cho Cơ sở Lý thuyết hoá học - Mã HP: 1070073
* Hóa lý polymer cơ sở - Mã HP: 1075960 thay thế cho Hoá lý Polyme - Mã HP: 1073370
* Công nghệ cao su - Mã HP: 1075990 thay thế cho Kỹ thuật gia công Cao su - Mã HP: 1070743
* Thống kê ứng dụng - Mã HP: 1073630 thay thế cho Phương pháp tính - Mã HP: 1072683
Kính mong Thầy/Cô phòng đào tạo giúp đỡ và phản hồi sớm để em kịp nhận đồ án tốt nghiệp ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.Chào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật em nhé.