106180023
2023-01-30T13:49:44Z
Cho em hỏi nhiều bạn chưa đăng ký khám sức khỏe cuối khóa tại trường thì đến ngày đó có thể đêns khám không ạ? Nếu không thì các bạn có thể khám tại bệnh viện để nộp không và thời gian, địa điểm nộp như thế nào ạ? Em cảm ơn.