106170154
2022-06-28T09:58:43Z
Dạ em tên Trí Dũng lớp 17dt3,vào tháng 3/2022 trường mình tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên sắp ra trường. Em nghe phòng khám đã đưa báo cáo về trường mình liệu em có thể lấy báo cáo trong ngày 29/6 hoặc 30/6 không ạ vì em đang cần gấp trước ngày 1/7. Có cần phải mang giấy tờ gì k ạ.