101180164
2023-05-15T15:24:15Z
Kinh gửi phòng đào tạo
Em là Nguyễn Tấn Duẩn Lớp 18CDT1
Mssv 101180164
Hiện tại em không đăng ký thi tiếng anh đầu ra được mà đã quá hạng một ngày, thầy cô có thể hỗ trợ em đăng ký được không ạ.
Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-05-16T00:56:13Z
Originally Posted by: 101180164 

Kinh gửi phòng đào tạo
Em là Nguyễn Tấn Duẩn Lớp 18CDT1
Mssv 101180164
Hiện tại em không đăng ký thi tiếng anh đầu ra được mà đã quá hạng một ngày, thầy cô có thể hỗ trợ em đăng ký được không ạ.
Em xin cảm ơn.Chào em!
Về mục thi tiếng anh chuẩn đầu ra em phản hồi phòng Khảo thí & ĐBCL em nhé.
2023-05-16T03:23:36Z
Chào em!
Về mục thi tiếng anh chuẩn đầu ra em phản hồi phòng Khảo thí & ĐBCL em nhé.