105200152
2023-07-27T07:07:31Z
Xin chào các thầy cô phòng đào tạo,

Tên em là Đặng Nhật Anh, Lớp 20DCLC1, MSSV 105200152.

Hiện tại các slot của các môn này đã hết. Mong phòng đào tạo mở thêm slot để chúng em có thể đăng kí thêm để kịp tiến độ ra trường ạ:
+ Ngắn mạch trong Hệ thống điện (1050223)
+ Kỹ thuật điện cao áp (1052713)
+ TN Kỹ thuật điện cao áp (1052710)
+ PBL 3: Lưới điện cao áp (1053260)

Mong Phòng Đào Tạo xét duyệt. Em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng.
Phòng Đào tạo
2023-07-27T07:11:23Z
Originally Posted by: 105200152 

Xin chào các thầy cô phòng đào tạo,

Tên em là Đặng Nhật Anh, Lớp 20DCLC1, MSSV 105200152.

Hiện tại các slot của các môn này đã hết. Mong phòng đào tạo mở thêm slot để chúng em có thể đăng kí thêm để kịp tiến độ ra trường ạ:
+ Ngắn mạch trong Hệ thống điện (1050223)
+ Kỹ thuật điện cao áp (1052713)
+ TN Kỹ thuật điện cao áp (1052710)
+ PBL 3: Lưới điện cao áp (1053260)

Mong Phòng Đào Tạo xét duyệt. Em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng.


Chào em
Đã tăng slot, các bạn vào dk nhé