106180123
2021-11-29T11:15:13Z
Kính chào Thầy Cô Phòng Đào Tạo!

Em tên là Đặng Hoàng Anh Việt, lớp 18DT2, chương trình truyền thống
Mã sinh viên: 106180123
Em có một số vấn đề như sau rất mong được Thầy Cô hỗ trợ em:

1/ Trong đầu học kỳ này em đã đăng ký các môn thực hành bên khóa CLC gồm những môn TH Kỹ Thuật Số, TH XL Số tín hiệu, TH Thông tin số. Tuy nhiên vì phải đăng ký lại TH-TN mà khi em kiểm tra bên mục đăng ký học phần khác loại ( Truyền Thống -> CLC ) thì em không thấy có thể đăng ký được môn nào cả, vậy nên mong thầy cô mở đăng ký cho em để em có thể sớm hoàn thành đăng ký những môn còn thiếu ạ.
2/ Hiện môn TN Kỹ Thuật Điện đã hết slot, Lúc chiều em có thấy slot đã được phòng đào tạo mở thêm 5 slot nhưng mà các bạn khác cũng đã đăng ký full rồi ạ, vì học phần này mỗi năm chỉ mở 1 lần nên em mong thầy cô có thể mở thêm slot để em có thể tham gia đăng ký học và sớm hoàn thành chương trình học ạ.

Thông tin các học phần như sau:
TN Kỹ thuật điện (0.5TC) : 1050921
TH Kỹ Thuật Số : 1063020
TH XL số tín hiệu : 1062960
TH Thông Tin Số : 1062970

Em xin cảm ơn Thầy Cô!
Anh Việt.