101190007
2023-09-14T12:14:42Z
Em là Hồ Di Đan
Mssv 101190007
Lớp 19C1A
Do kỳ trước vì bị tai nạn có làm bảo lưu kết quả học tập rồi nhưng ko gia hạn cho kỳ sau.bây giờ đã hết thời gian in đơn gia hạn vậy phải làm sao để gia hạn ngừng học tiếp ạ.
Em cảm ơn
Phòng Đào tạo
2023-09-15T09:06:21Z
Originally Posted by: 101190007 

Em là Hồ Di Đan
Mssv 101190007
Lớp 19C1A
Do kỳ trước vì bị tai nạn có làm bảo lưu kết quả học tập rồi nhưng ko gia hạn cho kỳ sau.bây giờ đã hết thời gian in đơn gia hạn vậy phải làm sao để gia hạn ngừng học tiếp ạ.
Em cảm ơnChào em!
Em đến bàn số 6 gấp vò buổi sáng đem theo quyết định ngừng học để được hướng dẫn em nhé.