101200411
2023-12-07T05:11:54Z
Em chào thầy/cô
Em tên là Phan Châu Sang- 20CDTCLC3- 101200411
Em đã chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của em nhưng trường chưa trừ và hiện tại thì đã bị khóa tài khoản sinh viên nên ảnh hưởng đến việc đăng ký học vào ngày mai (8/12)
Kính mong quý thầy/cô mở tài khoản sinh viên của em vào ngày hôm nay ạ.
Em cám ơn thầy/cô
102220176
2023-12-08T13:12:29Z
Em chào thầy/cô
Em tên là Trần Minh Vũ - 22T_DT3 - 102220176
Em đã chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của em nhưng trường chưa trừ và hiện tại thì đã bị khóa tài khoản sinh viên nên ảnh hưởng đến việc đăng ký học vào ngày mai (9/12)
Kính mong quý thầy/cô mở tài khoản sinh viên của em vào ngày hôm nay ạ.
Em cám ơn thầy/cô