101210068
2024-05-07T07:12:06Z
Kính chào thầy cô
Em là Trần Văn Kỷ mssv 101210068 lớp 21CKHK
Vì tài khoản ngân hàng của em có trục trặc nên em đã chuyển khoản vào stk của trường đủ học phí đợt 2 và 3 nhưng vẫn bị khoá tài khoản
Mong thầy cô xem xét lại. Em cảm ơn
Minh chứng: https://drive.google.com...-gdfUw/view?usp=drivesdk