110210187
2024-03-18T05:00:49Z
Thưa thầy cô và PĐT,
Em tên là Lê Trần Quang Minh học lớp 21X1CLC2
Học kỳ 1 năm học 2023 em có nghỉ học vì vấn đề gia đình, hiện tại việc gia đình em đã giải quyết xong. Em vẫn còn rất muốn đi học tiếp. Mong thầy cô xem xét và xóa tên em trong danh sách buộc thôi học ạ !
Em cảm ơn thầy cô đã xem.
Phòng Đào tạo
2024-03-19T01:41:23Z
Trường hợp em muốn ngừng học vì lý do cá nhân 1 học kỳ thì phải nộp đơn xin ngừng học, trường ban hành quyết định cho phép ngừng học thì em mới được nghỉ.
Trường hợp của em là tự ý nghỉ học thì sẽ bị buộc thôi học theo quy định đào tạo