102180143
2024-03-19T09:52:50Z
Em chào các thầy cô quản lý ạ.
Em tên là Ngô Văn Nhật Thịnh, MSSV: 102180143.
Hiện tại em đang còn 2 học phần còn thiếu là