102170229
2024-04-04T09:50:09Z
Kính thưa thầy cô,
Em tên là Trần Giao Khanh, MSSV 102170229, khoá 17 khoa CNTT
Ở tình hình hiện tại những học phần mà em còn đang bị thiếu em không thể đăng ký được vì đổi tên sau đợt dịch hoặc không mở lớp, vì thế cho nên em chưa đủ đk để đăng đăng ký đồ án Tốt Nghiệp.
Các học phần em còn thiếu:
Đồ án Công nghệ phần mềm
Phương pháp tính
Thực tập công nhân
Xử lý tín hiệu số (học phần này em không qua môn được ở kỳ trước)
Ngoài học phần XLTHS ra thì 3 học phần trên em đã liên hệ liên tục 3 kỳ nhưng trường không có lớp hoặc đã chưa đăng ký được giúp em. Biết là hết hạn đăng ký nhưng học phần thực tập công nhân có lớp chưa bắt đầu thầy cô có thể liên hệ giúp em với ạ.
Em rất mong thầy cô có thể giúp đỡ cho em mở lớp hoặc ghép lớp thay thế để em có thể hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp vì kỳ sau em đã hết hạn trả nợ rồi ạ.
Em xin cảm ơn thầy cô đã đọc.
Phòng Đào tạo
2024-04-05T02:17:29Z
Originally Posted by: 102170229 

Kính thưa thầy cô,
Em tên là Trần Giao Khanh, MSSV 102170229, khoá 17 khoa CNTT
Ở tình hình hiện tại những học phần mà em còn đang bị thiếu em không thể đăng ký được vì đổi tên sau đợt dịch hoặc không mở lớp, vì thế cho nên em chưa đủ đk để đăng đăng ký đồ án Tốt Nghiệp.
Các học phần em còn thiếu:
Đồ án Công nghệ phần mềm
Phương pháp tính
Thực tập công nhân
Xử lý tín hiệu số (học phần này em không qua môn được ở kỳ trước)
Ngoài học phần XLTHS ra thì 3 học phần trên em đã liên hệ liên tục 3 kỳ nhưng trường không có lớp hoặc đã chưa đăng ký được giúp em. Biết là hết hạn đăng ký nhưng học phần thực tập công nhân có lớp chưa bắt đầu thầy cô có thể liên hệ giúp em với ạ.
Em rất mong thầy cô có thể giúp đỡ cho em mở lớp hoặc ghép lớp thay thế để em có thể hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp vì kỳ sau em đã hết hạn trả nợ rồi ạ.
Em xin cảm ơn thầy cô đã đọc.Chào em!
Em liên hệ giáo vụ khoa để được tư vấn và hỗ trợ, đồng thời trong thời gian đăng ký học nếu đăng ký không được em phản hồi trên trang fr.dut.udn.vn để được xử lý ngay em nhé.