109170068
2022-07-26T07:10:17Z
Kính gửi: Phòng đào tạo - Đại học Bách khoa-ĐHĐN
Em tên là: Võ Đình Huy
Lớp: 17X3
Mã sv: 109170068
Nguyện vọng: Em còn nợ một số môn:
-cơ học kết cấu 1
-đồ án tk hình học đường ô tô
-đồ án thiết kế nền mặt đường
, nhưng hiện nay môn đó hình như đã loại khỏi chương trình đào tạo thay thế bằng học phần khác, mong phòng Đào tạo giúp em hiển thị học phần thay thế của các môn giúp trên giúp em với ạ.
Em xin cảm ơn ạ
Phòng Đào tạo
2023-03-13T08:25:35Z
Originally Posted by: 109170068 

Kính gửi: Phòng đào tạo - Đại học Bách khoa-ĐHĐN
Em tên là: Võ Đình Huy
Lớp: 17X3
Mã sv: 109170068
Nguyện vọng: Em còn nợ một số môn:
-cơ học kết cấu 1
-đồ án tk hình học đường ô tô
-đồ án thiết kế nền mặt đường
, nhưng hiện nay môn đó hình như đã loại khỏi chương trình đào tạo thay thế bằng học phần khác, mong phòng Đào tạo giúp em hiển thị học phần thay thế của các môn giúp trên giúp em với ạ.
Em xin cảm ơn ạ,