2020-12-09T15:11:56Z
Chào em.
- Môn ĐA Lập trình mạng Khoa CNTT đang có kế hoạch chuyển sang ngày 28/12/2020; lý do ngày 22/12/2020 Khoa bận Bảo về ĐATN (sẽ có thông báo)
- Môn Vậy lý: Vẫn bình thường chỉ chuyển thi ghép (thi trộn) sang thi lớp riêng theo yêu cầu của khoa Vật lý sẽ xuất hiện trên hệ thống vào ngày mai
102160218
2020-12-10T01:02:11Z
Dạ em xin cám ơn quý thầy/cô nhiều ạ.