106200125
2020-12-21T09:15:01Z
Xin chào Phòng công tác sinh viên,
Em là Phạm Thanh Hoài, có MSSV là 106200125, lớp sinh hoạt 20DTCLC2.
Em đã đăng ký tài khoản ngân hàng dành cho sinh viên của BIDV mà trường cung cấp, nhưng em chưa nhận được tài khoản của mình.
Em phải làm gì ạ?
2020-12-21T22:10:59Z
Chào em,

Em liên hệ chuyên viên bàn số 5 và trao đổi nhé.

Cảm ơn.