107190144
2021-02-03T09:05:19Z
Em tên là : NGUYỄN VĂN BÁCH
Lớp : 19kthh1
Dạ em nộp tiền vào tài khoản ngân hàng sv và đã đóng dư số tiền cần đóng , nhưng mà tới thời điểm chưa rút ,em bị từ năm 1 rồi ,chừ mà em chuyển tiền thì bị như mấy lần trước.
Phòng Đào tạo
2021-02-04T02:05:41Z
Em liên hệ với ngân hàng để kiểm tra lại tài khoản của em có sử dụng được không nhé.