103160064
2021-08-22T06:21:03Z
Kính thưa phòng đào tạo!
Em tên là Lê Xuân Tôn Quyền. Sinh viên lớp 16C4A. mssv 103160064
VÌ vấn đề sức khỏe nên năm nhất em không thể theo học giáo dục quốc phòng cùng khóa. Bây giờ em muốn đăng kí học ghép với sinh viên khóa mới thì phải đăng kí như thế nào và vào thời gian nào ạ!
Em xin chân thành cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2021-09-24T01:23:29Z
Chào em!
Sau khi khóa 2021 nhập học thì mới có thông báo cụ thể em nhé.