103160064
2021-09-05T13:44:59Z
Kính gửi phòng đào tạo!
Em tên là: Lê Xuân Tôn Quyền
Sinh viên lớp: 16C4A
mssv: 103160064
Vì lý do sức khỏe nên năm nhất em chưa thể học giáo dục quốc phòng, bây giờ mới có thời gian. Vậy cho em hỏi bây giờ mình muốn đăng kí học ghép với khóa mới thì phải đăng kí khi nào và cách thức đăng kí như thế nào ạ?
Em cảm ơn nhiều!