106180123
2021-09-14T10:40:04Z
Thưa thầy cô phòng ĐT, em là Đặng Hoàng Anh Việt, SV lớp 18DT2, MSSV 106180123, chương trình truyền thống

Trong học kỳ này em có đăng ký 2 môn thuộc chương trình CLC là:
1062533.2110.19.40 Thông tin số
1062503.2110.19.38 XL số tín hiệu

Những môn này trong [Khung chương trình đào tạo] của em thì "không" có học phần Thực Hành đi kèm, nhưng với những chương trình sau thì những môn này lại có học phần Thực Hành đi kèm, và tính điểm là 80% bên môn lý thuyết + 20% bên môn thực hành và tính chung lại 1 lần.

Sau khi em có tham khảo giáo viên bộ môn và khoa thì em cần phải đăng ký những học phần thực hành đi kèm để đủ điều kiện học
Tuy nhiên vào hôm nay khi em lên trang dk4 để đăng ký thì không thấy hiện những môn thực hành đó lên ( em đã kiểm tra bên cả khu vực đăng ký lớp khác loại ) .
Vậy nên em xin PDT hỗ trợ cho em được đăng ký vào lớp 2 TH Thông Tin Số, và TH XL Số Tín Hiệu để có thể đáp ứng đủ điều kiện học , cụ thể là

1062970.2110.19.39A TH thông tin số Võ Duy Phúc Thứ 2: 7-10,C209
1062960.2110.19.38A TH xử lý số tín hiệu Thái Văn Tiến Thứ 2: 1-4,C209

Em xin cảm ơn và mong PDT xem xét ạ

Đặng Hoàng Anh Việt
106180123
Phòng Đào tạo
2021-09-14T13:40:22Z
106180123
2021-09-14T16:47:20Z
Originally Posted by: Phòng Đào tạo 

em vào đăng ký được rồiDạ thưa em đã vào xem và thấy mới chỉ có 1 môn là TH XL Số Tín Hiệu thôi ạ, vẫn còn 1 môn là TH Thông Tin Số em vẫn chưa thấy.