106180123
2021-09-15T07:03:32Z
Thưa thầy cô phòng ĐT, em là Đặng Hoàng Anh Việt, SV lớp 18DT2, MSSV 106180123, chương trình truyền thống

Hôm qua em đã có đăng bài xin thực được hỗ trợ để thêm vào 2 bộ môn là
TH thông tin số
TH xử lý số tín hiệu
https://fr.dut.udn.vn/Po...va-mon-TH-XL-So-Tin-Hieu 

Và vào khuya hôm qua thì em nhận được thông tin từ PDT là đã có thể vào đăng ký, tuy nhiên trong danh sách môn em có thể đăng ký thì chỉ có một môn là TH Xử lý số tín hiêu, còn TH Thông Tin Số thì vẫn chưa xuất hiện ạ.
Vì vậy mong thầy và cô PDT tiếp tục hỗ trợ em có thể đăng ký tiếp môn TH Thông tin số hoặc cho em được thêm vào lớp TH Thông Tin Số ạ, cụ thể là

1062970.2110.19.39A TH thông tin số Võ Duy Phúc Thứ 2: 7-10,C209

Hy vọng thầy cô sẽ xem xét ạ, em xin cảm ơn thầy cô rất nhiều.

Đặng Hoàng Anh Việt
106180123