105210129
2022-06-30T14:50:20Z
Kính gửi phòng đào tạo
Em tên là : Huỳnh Văn Minh Hoàng . MSSV : 105210129, hiện tại đang học lớp 21D1 thuộc khoa điện
Vì em đã nhầm lẫn thời gian đăng kí nên em đã chỉ đăng kí vào thời gian thử nghiệm nên em xin phép được đăng kí bổ sung vào các lớp sau nếu còn đăng kí được : xác xuất thống kê, Vẽ kĩ thuật , Phương pháp tính , Kĩ thuật đo lường , Lý thuyết trường điện từ .
Em rất xin lỗi về vấn đề này vì vào năm những môn của em sẽ cực kì nhiều và nặng và hoàn cảnh gia đình em không thể nộp tiền học một lúc quá nhiều tín chỉ
nên em mong thầy cô giúp đỡ và tạo điều kiện để em có thể học hè !
Em xin cảm ơn ạ !
Phòng Đào tạo
2022-07-01T07:09:49Z
Originally Posted by: 105210129 

Kính gửi phòng đào tạo
Em tên là : Huỳnh Văn Minh Hoàng . MSSV : 105210129, hiện tại đang học lớp 21D1 thuộc khoa điện
Vì em đã nhầm lẫn thời gian đăng kí nên em đã chỉ đăng kí vào thời gian thử nghiệm nên em xin phép được đăng kí bổ sung vào các lớp sau nếu còn đăng kí được : xác xuất thống kê, Vẽ kĩ thuật , Phương pháp tính , Kĩ thuật đo lường , Lý thuyết trường điện từ .
Em rất xin lỗi về vấn đề này vì vào năm những môn của em sẽ cực kì nhiều và nặng và hoàn cảnh gia đình em không thể nộp tiền học một lúc quá nhiều tín chỉ
nên em mong thầy cô giúp đỡ và tạo điều kiện để em có thể học hè !
Em xin cảm ơn ạ !Chào em!
Cô đã chuyển Thầy xem xét