108170014
2020-09-14T04:14:47Z
Dạ em kính chào thầy cô
Em xin được nhờ thầy cô giải quyết vấn đề cho em .. em đăng kì môn lý thuyết mạch điện 2 của thầy Phan Văn Hiền ( mã số lớp : 1051373.2010.16.91 : Lý thuyết mạch điện 2 ) ở học kì 1 /2020-2021 nhưng em quên đăng kí online nên đã bị trường xoá học phần . Em xin được phòng đạo tạo cho em xin vào đăng kí bổ sung vào lớp để không bị chậm chương trình ạ .
Em cảm ơn
Admin1
2020-09-14T05:25:46Z
Originally Posted by: 108170014 

Dạ em kính chào thầy cô
Em xin được nhờ thầy cô giải quyết vấn đề cho em .. em đăng kì môn lý thuyết mạch điện 2 của thầy Phan Văn Hiền ( mã số lớp : 1051373.2010.16.91 : Lý thuyết mạch điện 2 ) ở học kì 1 /2020-2021 nhưng em quên đăng kí online nên đã bị trường xoá học phần . Em xin được phòng đạo tạo cho em xin vào đăng kí bổ sung vào lớp để không bị chậm chương trình ạ .
Em cảm ơnThôi em. Kỳ sau em học.