101180053
2022-04-12T11:30:56Z
Kính gửi phòng đào tạo
Em là Nguyễn Sỹ Quang lớp 18C1A,mssv 101180053
Kỳ vừa rồi em có đăng ký thi bổ sung một số môn như công nghệ gia công CNC,Vật liệu kỹ thuật,Kỹ thuật điều khiển tự động,Điều khiển thủy khí & lập trình PLC
Em đã tham gia thi đầy đủ và có thấy điểm đã hiện trong chương trình đào tạo
Nhưng nay lại bị về điểm 0
Vậy kính mong PĐT có thể xem xét và giải quyết giúp em với ạ
Phòng Đào tạo
2022-04-22T09:04:26Z
Originally Posted by: 101180053 

Kính gửi phòng đào tạo
Em là Nguyễn Sỹ Quang lớp 18C1A,mssv 101180053
Kỳ vừa rồi em có đăng ký thi bổ sung một số môn như công nghệ gia công CNC,Vật liệu kỹ thuật,Kỹ thuật điều khiển tự động,Điều khiển thủy khí & lập trình PLC
Em đã tham gia thi đầy đủ và có thấy điểm đã hiện trong chương trình đào tạo
Nhưng nay lại bị về điểm 0
Vậy kính mong PĐT có thể xem xét và giải quyết giúp em với ạChào em!
Phòng Đào tạo sẽ kiểm tra lại em nhé.