107220282
2023-05-29T04:12:15Z
Kính gửi thầy cô phòng Đào tạo
Bạn em ngừng học vào hk2/ 2022-2023
Và xin đề nghị quay trở lại học vào học kì hè 2023
Nhưng ở trang sinh viên ghi thời hạn đăng kí quay trở lại học đến hết ngày 15/12/2022 . Thì giờ bạn phải làm sao ạ.
Phòng Đào tạo
2023-05-29T07:11:43Z
Originally Posted by: 107220282 

Kính gửi thầy cô phòng Đào tạo
Bạn em ngừng học vào hk2/ 2022-2023
Và xin đề nghị quay trở lại học vào học kì hè 2023
Nhưng ở trang sinh viên ghi thời hạn đăng kí quay trở lại học đến hết ngày 15/12/2022 . Thì giờ bạn phải làm sao ạ.Chào em!
Khi phản hồi trang fr đề nghị em chỉ phản hồi 01 câu hỏi đúng mục. Đề nghị em cho số thẻ sinh viên của bạn để Thầy Cô mở tài khoản em nhé.