106180063
2023-12-20T03:26:18Z
Thầy cô cho em hỏi là nếu bị cảnh báo 2 lần liên tiếp thì có làm đơn xin được tiếp tục học k ạ
Phòng Đào tạo
2023-12-20T08:58:46Z
Originally Posted by: 106180063 

Thầy cô cho em hỏi là nếu bị cảnh báo 2 lần liên tiếp thì có làm đơn xin được tiếp tục học k ạChào em!
Em tham khảo Quyết định 2244/QĐ-ĐHBK ngày 15/9/2021 về việc ban hành quy định đào tạo trình độ đại học trên trang sinh viên mục hỗ trợ em nhé.