104180098
2023-02-24T13:55:06Z
Kính gửi thầy/cô và nhà trường:
Em tên là: Phạm Hoàng Vũ
MSSV: 104180098 Lớp: 18N2
Em viết đơn này xin quý thầy cô cập nhật điểm học phần thay thế giúp em ạ:
Em học môn Truyền động cơ khí (2TC) ( Mã lớp HP: 1032220) thay thế cho môn Truyền động cơ khí (3TC) ( Mã lớp HP: 1080630)
Em mong quý thầy cô cập nhật sớm ạ.
Em xin cám ơn.
Phòng Đào tạo
2023-03-02T04:21:56Z
Originally Posted by: 104180098 

Kính gửi thầy/cô và nhà trường:
Em tên là: Phạm Hoàng Vũ
MSSV: 104180098 Lớp: 18N2
Em viết đơn này xin quý thầy cô cập nhật điểm học phần thay thế giúp em ạ:
Em học môn Truyền động cơ khí (2TC) ( Mã lớp HP: 1032220) thay thế cho môn Truyền động cơ khí (3TC) ( Mã lớp HP: 1080630)
Em mong quý thầy cô cập nhật sớm ạ.
Em xin cám ơn.Chào em!
Nhà trường kiểm tra và cập nhật. em yên tâm nhé.
104180098
2023-03-14T16:04:13Z
Em đã làm đơn trên fr và cũng đã làm đơn chuyển điểm nhờ thầy giáo vụ khoa kí nộp cho phòng đào tạo nhưng tới điểm vẫn chưa được cập nhập thưa thầy
Phòng Đào tạo
2023-03-15T06:56:56Z
Originally Posted by: 104180098 

Em đã làm đơn trên fr và cũng đã làm đơn chuyển điểm nhờ thầy giáo vụ khoa kí nộp cho phòng đào tạo nhưng tới điểm vẫn chưa được cập nhập thưa thầyChào em!
Khi cập nhật rên WEB em sẽ thấy em nhé.
104180098
2023-03-17T15:58:51Z
Thưa thầy trên trang cá nhân của em trong "kết quả học tập" phần "thông tin xét nhận Đồ Án Tốt Nghiệp" vẫn ghi là thiếu truyền động cơ khí (3 chỉ).
Sắp hết được xét nhận đồ án tốt nghiệp rồi, em mong thầy cô cập nhập sớm giúp em ạ.
Em cảm ơn rất nhiều.
Sv: Phạm Hoàng Vũ 18N2 Mssv:104180098
Phòng Đào tạo
2023-03-20T09:09:25Z
Originally Posted by: 104180098 

Thưa thầy trên trang cá nhân của em trong "kết quả học tập" phần "thông tin xét nhận Đồ Án Tốt Nghiệp" vẫn ghi là thiếu truyền động cơ khí (3 chỉ).
Sắp hết được xét nhận đồ án tốt nghiệp rồi, em mong thầy cô cập nhập sớm giúp em ạ.
Em cảm ơn rất nhiều.
Sv: Phạm Hoàng Vũ 18N2 Mssv:104180098Chào em!
Nhà trường kiểm tra và cập nhật, em gặp giáo vụ khoa em nhé.