102200227
2024-05-17T13:11:38Z
Cho em hỏi là hiện tại em đã lỡ thời gian đăng ký thi tiếng anh đầu ra tại trường và đang đăng ký thi tiếng anh đầu ra ở bên ngoài. Khi em nộp lại chứng chỉ cho trường thì có hộ trợ lại tiền em đã đăng ký ở bên ngoài không ạ. Em xin cảm ơn.
2024-05-18T02:36:34Z
Chổ đầu ra vestep thì ko dc trả lại, con toeic thì em hỏi phòng đào tạo.