109190047
2021-12-25T00:07:42Z
Dạ e chào thầy cô ạ
E là Huỳnh Công Danh , lớp 19x3clc, mã sv:109190047.Dạ thầy cô cho e hỏi là hôm trước e có đăng kí môn quy hoạch thực nghiệm được r mà hôm nay e vào lại thì bị mất môn này , dạ thầy cô kiểm tra giúp e với ạ , e cảm ơn ạ.
Phòng Đào tạo
2021-12-27T15:57:40Z