101200082
2022-02-22T06:49:10Z
Em xin chào thầy cô! Em tên là Bùi Văn Chiến, Lớp: 20C1B, Mssv: 101200082. Em có đăng ký thi tiếng Anh đầu ra, giờ em muốn hủy đăng ký nhưng trên trang hông xuất hiện nút hủy đăng ký. Bay giờ em phải làm sao để hủy ạ!
Em cám ơn ạ!