102190173
2024-05-20T10:16:05Z
Em xin chào thầy cô!
Em tên là Nguyễn Thái Lộc, Lớp: 19TCLCDT4, MSSV:102190173. Em có đăng ký thi tiếng Anh đầu ra, giờ em muốn hủy đăng ký nhưng trên trang không xuất hiện nút hủy đăng ký. Bây giờ em phải làm sao để hủy ạ!
Em cảm ơn ạ!