107160241
2021-07-20T10:13:52Z
Họ và tên : Nguyễn Thị Hoài Uyên
Lớp : 16Sh
Mã số SV : 107160241
Hiện tại do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp nên em không thể trực tiếp nộp đơn đề nghị xét trở lại học tập của học kỳ I năm học 2021 - 2022 và quyết định tạm ngừng học vào học kỳ II năm học 2020 - 2021 vẫn được lưu giữ tại phòng một cửa nên em chưa thể đến nhận.
Vậy cho em hỏi em cần nộp đơn đề nghị trở lại học tập bằng phương thức nào, vì kỳ hạn nộp đơn là ngày 30/7/2021.
Em cảm ơn !
Phòng Đào tạo
2021-07-21T14:33:38Z
Chào em!
Số QĐ ngừng học kỳ 2/2020-2021 của em: Số 638/QĐ-ĐHBK, ngày 12/03/2021, em lập đơn xin trở lại học tập và gửi ảnh đơn này về email PDT_nhanhosoSV@dut.udn.vn, tiêu đề xin trở lại học tập