106180123
2021-09-24T09:30:01Z
Thưa thầy và cô phòng đào tạo, em là Đặng Hoàng Anh Việt, sv lớp 18DT2, mssv 106190123

Trong đợt mở lớp bổ sung lần này thì em thấy trường có mở thêm lớp Tín Hiệu và Hệ Thống, tuy nhiên thì không có mở thêm lớp học phần song hành của môn đấy là TH Tín Hiệu và Hệ Thống.
Vậy thì cho em xin hỏi rằng môn Tín Hiệu và Hệ Thống đấy liệu có cần phải bắt buộc đăng ký song hành vs môn TH Tín Hiệu và Hệ Thống thì mới đủ điều kiện học không ? Hay chỉ cần đăng ký riêng môn lý thuyết thôi cũng học được ạ ?
Và nếu cần phải đăng ký cả cặp thì mong trường hỗ trợ cho sinh viên chúng em mở thêm lớp TH Tín Hiệu và Hệ Thống để có thể đáp ứng đủ điều kiện học ạ. Em xin cảm ơn thầy và cô!

Đặng Hoàng Anh Việt
18DT2
Phòng Đào tạo
2021-09-24T15:46:17Z
Môn Tín hiệu và hệ thống, mã HP 1061190 không có thực hành tích hợp nhé