106190026
2023-05-09T08:24:17Z
Kính gửi Phòng đào tạo
Em là Phan Hoàng Nguyên
MSSV : 106190026
Lớp 19DTCLC1.
Hiện nay em còn nợ môn Cấu trúc dữ liệu, Hệ thống thông tin sợi quang và Kỹ thuật anten. Hy vọng nhà trường và phòng đào tạo tạo điều kiện mở 3 môn này vào kỳ hè để có thể học và làm đồ án tốt nghiệp một cách sớm nhất có thể.
Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-05-10T09:08:42Z
Originally Posted by: 106190026 

Kính gửi Phòng đào tạo
Em là Phan Hoàng Nguyên
MSSV : 106190026
Lớp 19DTCLC1.
Hiện nay em còn nợ môn Cấu trúc dữ liệu, Hệ thống thông tin sợi quang và Kỹ thuật anten. Hy vọng nhà trường và phòng đào tạo tạo điều kiện mở 3 môn này vào kỳ hè để có thể học và làm đồ án tốt nghiệp một cách sớm nhất có thể.
Em xin chân thành cảm ơn.Chào em!
Em chờ thông báo để đăng ký nhu cầu trên trang sinh viên em nhé.